Какво може да тласне тийнейджърите към употреба на вещества?

В нашето общество все още битува схващането, че основно, зависимите младежи са необразовани и неинформирани, емоционално лабилни и с неуравновесен характер. Свързваме тези деца с липса на стабилна семейна среда и липса на контрол от страна на родителите. Днес обаче знаем от практиката, че никое дете и родител не е застрахован, че дори и интелигентни деца от добри, културни и високообразовани семейства употребяват наркотици. Опитът ни сочи, че не е въпрос само на неосведоменост. Оказва се, че лекциите, контролът, сплашванията и забраните са сред най-малко ефективните методи. В днешно време тийнейджърите са доста по-информирани по въпросите, свързани с наркотиците от своите родители и за жалост се сблъскват с тях в значително ранна възраст. В тази статия няма да пиша за конкретни вещества, а за това, което смятам, че би могло да доведе до употребата им изобщо.

Има фактори, които биха могли да допринесат „ЗА” и такива, които съдействат „ПРОТИВ” употребата. Добре е да ги имаме предвид. Някои рискови фактори могат да бъдат: хаотична семейна среда и липса на емоционални връзки в семейството; насилие и пренебрежение, както и прекомерни амбиции от страна на родителите; неефективно и непълноценно общуване; липса на емоционални граници между деца и родители; неподходящ контрол от страна на родителите(липса на грижа или свръхгрижа); компания на употребяващи; стрес, отчуждение, самота и скука; неспособност да бъдат разпознати, изразяване и управляване на чувствата; ниска самооценка и самочувствие; липса на умение да се издържи натиска на средата; неуспехи в училище и липса на цели и амбиции; и др; Защитните фактори, логично, са на другия полюс – личните качества на човека, като добра самооценка, самоконтрол, познание, цели и умение за владеене на чувства и емоции; социални качества, като- умения за общуване, увереност и сътрудничество, умение за решаване на проблеми и вземане на решения, критично мислене и др. ; сигурност ; силни семейни и социални връзки; ангажираност и успехи в училище и др. Що се отнася до етапа на експериментиране – любопитството, скуката и натискът на групата са основните фактори, които оказват въздействие върху решението за употреба. При тийнейджърите, любопитството и желанието да се изпитат нови усещания, емоции и да се „опита” ново поведение са много силни.

За да се доближа максимално до реалността, обсъдих въпроса с ученици от 7 клас в столично училище и в следващите редове ще спомена някои проблемните зони, които се очертаха.

bth_bb4f92bee4c35885c5bee241af18d10c

Въпросът с доверието и общуването е изключително важен, както за родителите, така и за децата. Родители, често споделят притесненията си, че децата са загубили доверието им, а от там се нарушава и общуването. Изглежда, че родителите смятат доверието на децата си за нещо, което им се полага по право и не се налага да правят никакви усилия, за да го печелят и поддържат. От друга страна, с тийнейджърите често обсъждаме въпроса: Кое е нещото, което най-много затруднява в общуването с родителите ви? Те споделят, че нямат доверие на родителите си и очакват те да реагират остро на някои техни желания и мисли. Обсъждаме факта, че биха споделяли повече, ако не се страхуваха от реакцията им. Децата разказват, че родителите им обикновено нямат време да ги слушат или не зачитат мнението им, което ги наранява и ограничава следващите опити за контакт.

Друга проблемна зона се оказва ниската самооценка и самочувствие. Това само по себе си е предикат и за много други проблеми. При обсъждането на тази тема, много деца споделят, че не намират в себе си добри качества и не са ценни с нещо. Оказва се, че не са насърчавани дори и да мислят по този въпрос. Нереалистичната самооценка често прави хората по-лесно манипулируеми и неспособни да отстояват границите си. Шансът, едно дете с ниска самооценка, да не успее да каже смело „Не!” , когато е подложено на натиск от групата, е значително по-висок. От друга страна, неосъзнавайки собствената си ценност, човек е по-склонен да се идентифицира с етикети с имагинерно и неясно съдържание, като „готин” и „задръстен”, и често е склонен да направи всичко, за да промени статуса си.

teen2

Влиянието на групата е един от най-мощните фактори, които подтикват децата към експериментиране и употреба. Установено е, че в тийнейджърска възраст, децата се повлияват предимно от мнението на приятелите си и не зачитат напътствията на родителите. Бунтуват се срещу правилата и „воюват” за своята независимост. Приятелският кръг и съучениците, където често се намира и първата любов, оказват силно емоционално въздействие, формират светогледа и идентичността на подрастващия . Принадлежността към определена група изисква от нейните членове да спазват определени правилата и ритуали. В случай, че някой има възражения или притеснения, рискува да бъде отхвърлен. Това се оказва доста висока цена за младежите и те трудно се опълчват срещу изискванията на приятелското обкръжение.

Всичко, което се случва през тийнейджърските години се възприема предимно емоционално и тези емоции често са полярни и интензивни . Децата трудно успяват да разпознаят и да се справят с това, което изпитват. Нямат понятие за самота, отхвърляне, ниска самооценка, а просто са гневни, тъжни и бунтуващи се. Често прибягват до всякакви действия, с които да възстановят баланса и да се чувстват по-добре – печелят уважението на важните за тях, с цената на всичко; наказват с агресивно поведение тези, които ги карат да се чувстват зле; бунтуват се срещу правилата или по-лошо – наказват себе си за това, че „не са достатъчно добри”. Естествено, трудно си дават сметка , кои решения биха могли да бъдат конструктивни и кои деструктивни, а и не бихме могли да ги виним за това.

Истината е, че от децата си можем да се учим, не само да ги учим, стига да сме достатъчно търпеливи, по-малко критични и с отворени сетива за чувствата и емоциите им.

624-400-neodobrenie-gadzhe-losh-izbor-roditelski-kontrol-razlichni-mneniia

 

 

Статията първоначално е подготвена за сайта Puls.bg

 

 

Полезно за родители

„Вашите чада не са ваши чада..
Идват чрез вас, но не са из вас.
И макар да живеят с вас, не ви принадлежат.
Можете да им отдадете любовта си, но не и мислите си, защото те имат свои мисли.
Можете да дадете подслон на телата им, но не и на душите им,
Защото душите им обитават къщата на бъдното, в която не можете да влезете дори насън.
Можете да се стремите към тях, но не се мъчете да ги направите като себе си,
Защото животът не се връща назад, нито помни вчера.
Вие сте лъковете, които изстрелват чадата ви като живи стрели.“
Халил Джубран („Пророкът“)

Никой не е казал, че родителството е лесна задача и с няколко правила или с времето, може да се изучи и овладее до съвършенство. Понякога нито чуждия опит, нито преживяното със собствените ни родители, нито книгите и научните теории вършат работа. И все пак, по долу ще спомена няколко основни насоки, които е добре да имате предвид:

Контактът с детето
Нарушеният диалог е сред най-често срещаните проблеми между родители и деца. Добрият контакт не означава игра на въпроси и отговори, тоест вие питате, а детето отговаря. В основата на добрия диалог лежи интереса към личността на другия и неподправеното любопитство за това, какво точно се случва с него и какви чувства изпитва. Тук не говорим за онова родителско любопитство, провокирано от желанието за контрол. Добрият диалог изиска откритост, чиято предпоставка е доверието. Интересувайте се искрено от това, какво се случва с вашето дете и бъдете готови да разговаряте за нуждите му, без да го критикувате и осъждате. Тъй като вие имате по-голям социален и емоционален опит, детето ще копира от вас вашите поведенчески и емоционални реакции. Във ваш интерес е да коментирате по добър начин с него неговите собствени реакции, да проявявате внимание и да отделяте достатъчно време за споделяне, игра и съвместни дейности.

11556731-large
Детето е отделна личност и не всичко зависи от вас
Родителите трудно приемат факта, че детето ще минава през болка и трудни моменти, както всеки друг човек. Обикновено родителите се опитват да спестят трудностите на децата си като ги съветват, насочват или контролират. Колкото по-дълго се опитвате да го предпазвате, толкова по-дълго ще отлагате израстването му. Позволете на детето си да избира и му дайте шанс да греши. С ученето на избор идва и ученето на отговорност. Никой не оспорва факта, че животът понякога е сложен, но човек трябва да бъде подготвен да се справя с него. Какъв по-добър учител от опита? За детето ще бъде неоценимо, ако сте до него, когато прави избор, когато го изпробва и когато му подадете ръка, когато се препъне. Надали има по-голям дар за него от обичта и подкрепата ви в подобни моменти.

Създайте ред и правила
Една от основните нужди на детето е нуждата от структура. Структурата дава сигурност и предписания какво е прието, слага граници, определя ценностите. Ясните граници помагат много на децата да се ориентират в един голям и непознат свят. Естествено е, че децата ще се опитат да ги прекрачат, за да ги пробват. В този случай е важно родителите да разговарят с детето, за да може то да осмисли и приеме по добър начин този негативен опит. Ако се налагат забрани и правила, добре е да има и рационално обяснение защо е това. Постижимите цели и поощренията са добри фактори при възпитанието на успешни хора. Нека детето вижда положителният резултат от усилията си и се чувства признато. Реда, правилата и целите възпитават отговорност у младия човек, а справянето с определени отговорности и задачи повишава самооценката и самоувереността му.

Родителите като пример за подражание
Един умен психолог на име Пол Вацлавик е стигнал до извода, че поведението също е един вид език, който също носи определени послания. Представете си някой да ви информира за вредата от цигарите, докато пуши в лицето ви. Човешката психика е така устроена, че ако получавате вераблно и неверабално послание по един и същ повод и ако двете са различни, човек ще отдаде по-голямо значение на невербалното. Когато казвате на детето си, че не трябва да прави или да прави нещо, давайте му пример, като се придържате към собствените си правила. Ако искате да не ви лъже, не го лъжете; ако искате да спазва обещанията си, не нарушавайте своите; ако не искате да използва определен език, внимавайте как се изразявате.

Информацията
Ако показвате интерес към дейностите на детето в свободното му време, в училище, ако разговаряте за приятелите му и споделяте и вие неща от вашето ежедневие, детето ще схване това като специално внимание, насочено към него. Би било добре да обсъждате с детето си „болезнени” теми, включително наркотици, алкохол, секс… Ролята на „изследовател“, ако вие самият нямате достатъчно информация, е много подходяща, а още по-подходящо би било и да потърсите информация заедно с вашето дете

Допуснати грешки
Понякога, колкото и да се стараем, не всичко върви по вода. Със сигурност не е приятно, но не е и страшно. Ако се покажете пред детето си като човешко същество, способно да греши, е много вероятно да научите детето си да не се страхува от грешките си и да не ги интерпретира като провали. Ако признавате грешките си, ще дадете добър пример за честност и достойнство. Нека децата видят, че никой не е застрахован да греши (дори и възрастните), а да си признаеш и да се поправиш е постъпка, достойна за уважение. Не е добра практика да се опитвате да замаскирате грешките като глезите детето или му предоставяте извънредни права като форма на извинение.

Роля на родителите, е да даде възможност на една друга личност да израсне и да поеме своя автономен път. Насърчете детето си да развива своята индивидуалност, като сте до него, подкрепяте го и го обичате. Това са най-сигурните първи стъпки към доброто родителстване.

 Статията първоначално е подготвена за сайта Puls.bg

 

За добрата самооценка и колко важна е тя, за да умеем да отстояваме себе си?

Какво означава да се самооцениш и защо е толкова важно да знаеш стойността си? Колко често се питаме „Кой съм аз?“ и колко често успяваме да отговорим обективно? А питаме ли се изобщо? Ако сме склонни да гледаме на себе си по-скоро в черни краски, какво ни носи това?

В превантивните програми с деца, които водим, много често откриваме часовете с кратко представяне. Най-тъжните думи, които можеш да чуеш от едно дете са : „Ами аз не съм специален с нищо“ , „Не съм добър в нищо“, „Нямам какво да кажа за себе си. С нищо не съм интересен“.

Често се оказва, че тийнеджърите не са насърчавани да мислят за своите качества, ресурси и интереси. По-лесно е да кажат какво НЕ са, отколкото какво са. В повечето случаи, това е защото формират Аз-концепцията си на базата на това, което чуват за себе си от значимите други – родители, учители, приятели. А в тази възраст обикновено са оценявани и критикувани, често с най-добри намерения и с възпитателна и обучителна цел. А децата са особено чувствителни към критика по простата причина, че те все още не умеят да обработват постъпващата информацията аналитично. „Никак не се справяш с математиката“ или „Имаш много лоша дисциплина в училище“, за детето може да звучи, като „В нищо не те бива“ и „Ти си лош“. Конструктивната критика и коригиращите мерки са нещо полезно, когато обаче са съпроводени с информация за позитивите и ресурсите, които притежава личността (спомнете си за ефекта на Пигмалион).

Във всеки случай, по-важно е това, което сме, отколкото това, което не сме. Вдъхновяващо е да се фокусираме повече в тази насока.

image50

Умението да се наблюдаваме и самооценяваме трябва да се учи и развива от ранна възраст. АЗ СЪМ и моите силни, и моите слаби страни. АЗ СЪМ това, което сам мисля за себе си, но и това, което другите виждат в мен (чрез поведението ми). АЗ СЪМ това, което съм със семейството си, но и това, което съм в училище, в работа, с приятелите. АЗ СЪМ личност, която е многопластова и пъстра. Аз съм различен от теб, но това не ме прави по-малко добър! Важно е да си дадем сметка за това. Когато виждаме качества в другите, това трябва да ни мотивира да намерим и най-доброто в себе си, защото безспорно притежаваме такова, а не да ни обезсърчи или да ни подтикне към подражание.

Отговорът на въпроса : „Кой съм Аз?“ се променя непрекъснато и дори отговорността за тази промяна е наша. По тази причина Аз-концепцията трябва периодично да се ревизира, а когато открием в себе си прогрес, нещо което сме постигнали или развили, трябва да се поздравим за това. Никога не трябва да пропускаме да се потупаме по рамото за добре свършената работа. По-важно е да го направим сами, а не да очакваме чуждото одобрение и похвали.

Добре е да приемем факта, че имаме и слабости, и да се ценим такива, каквито сме. Приемайки се такива, тогава имаме и възможността да се променяме. Да бъдем каквито искаме да сме. От друга страна, когато осъзнаваме и приемаме слабостите си, ограничаваме възможността да бъдем манипулирани с тях.

Това кои сме винаги се проявява в това какво правим. Ако сме уверени и знаем какво искаме, действаме решително и целеустремено. Ако знаем кои сме и към какво още се стремим, ще умеем и по-лесно да отстояваме позициите си, и да поставяме граници. Позитивната самооценка се проявява в уверено поведение. А нашето поведение формира начина, по-който другите ни възприемат.

Оказва се, че една от най-трудните думи за изричане е и една от най-кратките. И това е заветното „Не“. Защо е толкова трудно да отказваме? Колко често ни се случва да се съгласяваме с действия, които са ни тежки, неприятни и дори са в наш ущърб, и то само защото не сме имали смелостта да кажем НЕ? Колко пъти сме се съгласявали да направим нещо само защото сме търсили одобрението на някого, а след това сме патили от последствията?

Когато сме самоуверени, в съгласие със себе си и се ценим, тогава подбираме това, което е най-добро за нас. Тогава смело казваме „Не“ на това, което не ни носи удовлетворение, не кореспондира с ценностите ни или по други причини, които сме счели за важни. Отказът ни не означава незачитане на другия и в никакъв случай не е причина личността ни да бъде обезценена, напротив. Отказът означава, че ценим себе си, зачитаме потребностите си и познаваме добре ресурсите си. Поднесено уважително, нашето „Не“ често буди уважение в другия, защото подсказва границите на личността ни.

Нека помним, че единствената доживотна връзка, която имаме, е тази със собственото ни Аз. Ето защо сме длъжни да сме верни на себе си, да се ценим и да се обичаме, за да си гарантираме смислен и щастлив живот.

love-myself

 

 

 

 

Как виното с кока се превърна в Coca-Cola?

Когато алкохолът и кокаинът се срещнат в човека, се получава трето вещество, наречено кокаетилен. Кокаетиленът действа като кокаина, но еуфоричният ефект е в пъти по-силен.

Когато през 1863 г. френският учен Анжело Мариани комбинира вино и кокаин, патентова го и започва да го продава под формата на лекарствен тоник, постига грандиозен успех. Първоначалната рецепта съдържа 6 мг кокаин за унция вино (около 30 мл), но след това Мариани увеличава количество на 7.2 мг за унция. Неговото Vin Mariani става изключително популярно. Рекламира го, като здравословно, даващо сили и виталност.

Vin_mariani_publicite156
Жул Верн, Александър Дюма и Артър Конан Дойл са сред знаменитостите по това време, които признават афинитета си към напитката.

Според слуховете Папа Лъв XIII винаги носел със себе си малка бутилка от Vin Mariani, като освен това отличил напитката и със златен медал.

url

Виждайки рекламата и големия успех на Vin Mariani, д-р Джон Пембъртън (морфиново зависим сам по себе си) решава да направи своя версия на напитката. Нарича я Кока с френско вино на Пембъртън“ и започва да я промотира като панацея. Сред множеството фантастични качества, които ú приписва, той я определя още и като „най-великия източник на полова мощ“.

 

cokewinesml

b6395bd443ee3de874b275eb376890e0

 

 

 

 

 

 

Бизнесът на Пембъртън внезапно започва да запада след поредна поправка в закона за употреба на алкохол в Джорджия. Това налага Пембъртън да направи промени в рецептата и да замени виното със захарен сироп. Името Coca-Cola предлага Франк М. Робинсън, съдружник и счетоводител на д-р Пембъртън. Новият продукт дебютира през 1886 г. и е рекламиран като „Coca-Cola: напитката за въздържатели“.

Кратко време след излизането на Coca-Cola на пазара, в Ню Йорк Таймс излиза статия, която я обявява за „напитка, която стимулира интелектуалните способности“, особено популярна сред богатите бели.

coca-cola-ad-1886

През 1899 г. компанията започва да я продава в бутилки и срещу 5 цента Coca-Cola става достъпна за всички.

Грейс Елизабет Хейл обяснява: „Всеки, който имаше в себе си петак, черен или бял, можеше да пие напитка, в която е киснат кокаин. Средната класа бели се тревожеха, че напитката е допринесла за бума на кокаинова употреба сред афроамериканците. Вестниците на юг пишеха за т. нар „чернокожи кокаинови демони“, който нападат и изнасилват бели жени, а полицията е напълно неспособна да ги спре.“

През 1903 г. тогавашният мениджър на Coca-Cola, Айза Григс Кендлер, под влиянието на страховете на белите и надигащата се вълна срещу употребата на наркотиците, премахва кокаина от Coca-Cola и го замества с повече захар и кофеин.

coca_cola_20

Употреба на кокаин е в своя връх в края на века. Само за период от около 20 г. (от 1890 до 1910 г.) употребата му се увеличава с 5 пъти. По това време изнасилванията и други форми на насилие от цветнокожи са били приписвани основно на употребата на кокаин. Това повдига вълна на недоволство сред белите и сериозни дискусии за незабавна регулация на употребата му.

Първият федерален закон (The Harrison Narcotics Act), който регулира употребата на наркотици, е приет 11 г. след като Coca-Cola го премахват от рецептата си (през 1914 г.). Законът ограничава производството и продажбата на марихуана, кокаин, хероин и морфин.

Към днешна дата точната рецепта на Coca-Cola е търговска тайна. Оригиналното копие на рецептата се пази в главния трезор на „Сън Тръст Банк“ в Атланта, Джорджия. Основните съставки са вода и захар. Други предполагаеми компоненти са карамелът, фосфорната киселина, сок или масло от зелен лимон и ванилия. Отличителният вкус идва най-вече от смесването на захар и масла от портокал, лимон и ванилия. Останалите съставки променят съвсем слабо вкуса. В САЩ Coca-Cola е подслаждана с високо фруктозен сироп от царевица. В Европа Coca-Cola все още се продава със захар. Съставките се смесват само в няколко избрани центрове в света. Този концентрат се предоставя на бутилиращите компании по света, които го смесват с други, сравнително незначителни за оформянето на вкуса съставки (съобразно местните вкусове) и с газирана вода.

poster-revolution-coca-cola-bottle-evolution-distressed-retro-vintage-tin-sign_large

 

Зависим ли сте от своя мобилен телефон?

Фобията е силен, ирационален страх от нещо, което може да причини малка или често никаква вреда. Фобията може да придизвика силно безпокойство, паника и дори припадък.

Възможно е да сте чували за арахнофобия (страх от паяци) и клаустрофобия (страх от тесни пространства) , но чували ли сте за номофобия? Всички ние изпитваме безпококойство от евентуална загуба на мобилния телефон или да го забравим вкъщи, на път за работа, но дали това безпокойство стига до такива граници, че да се нарече фобия?

Понятието „номофобия” е абревиатура на “no-mobile-phone-phobia” или също така нареченото „пристрастяване към мобилния телефон”.

Симптомите включват :

  • Усещане за силно безпокойствие или паника при мисълта за загуба на мобилния телефон;
  • Обсесивно проверяване за пропуснати повиквания, съобщения, мейли и др.;
  •  Използването на мобилен телефон на неподходящи места, като банята, църквата и др.;
  • Избягване на възможностите за контакти „лице в лице”.

Скорошно пручване е открило, че 2/3 от жителите на Великобритания страдат но номофобия. Този процент е значителен, при млади хора от 18 до 24г – 77%. Употребата на мобилни телефони непрестанно се увеличава, особено сред младите хора. В САЩ 75% от тийнеджърите изпращат по 60 до 100 текстови съобщения на ден.

Изследователите обсъждат, до колко номофобията е истинско пристрастяване? Пристрастяването към наркотиците се основава на количеството допамин, което нахлува в мозъка. То от своя страна придизвиква силна еуфория и желание да се повтори преживяването. Въпросът на изследователите е – дали нетърпението и очакването да получим съобщение, обаждане, имейл, да обновим статуса си или да получим коментар под снимка, също не повишават нивото на допамин? До този момент обаче, все още няма изследвания по тази тема.

 А вие какво смятате? Номофобията реална ли е?

 по

Източник : http://teens.drugabuse.gov/blog/post/are-you-addicted-your-cell-phone

 

Гости с мисия

През изминалата седмица на гости ни бяха група белгийски колежани от Karel de Grote University College в Антверпен.

Те се свързаха с нас преди около 2 месеца с желание да ни посетят във връзка с техен академичен проект. Бяха решили да посетят България, тъй като за тях е непозната и любопитна дестинация. Нашите контакти намерили случайно и в любезен мейл ни молеха за съдействие.

Тъй като имаме опит в подобни културни обмени, не ни трябваше много време, за да се решим да станем домакини.

На кратко, задачата на студентите беше да посетят неправителствени организации извън фламандския регион, като дипломно проучване за курса им по “Transcultural Challenges and Crossing Borders”. Целта на проекта е да научат повече за добрите практики на организациите, които ще посетят и начина, по който те повлияват на обществото в чиято полза работят, както и трудностите, пред които се изправят и начините, по които се справят с тях. Тъй като бъдещите ортопедагози (като Теса и нейните състуденти) се налага да работят с много различни хора и да прилагат мултикултурален подход, трябва да са добре подготвени за това.

Ние бяхме силно впечатлени от начина, по който се обучават студентите в Белгия и начина, по който трупат практиката си. Това беше допълнителен стимул да съдействаме, тъй като и самите ние имахме шанс да се учим от тях.

След посещението им получихме следното писмо, което с удоволствие споделяме с вас :

„На първо място бихме искали да ви благодарим отново за гостоприемството.
Отначало не знаехме какво да очакваме и бяхме малко нервни, но и се вълнувахме. Много се радваме, че успяхме да съберем толкова много информация от всички вас. Беше по-лесно отколкото очаквахме. Разговорите ни протичаха гладко и нямахме усещането, че е стандартно интервю.

Чрез информацията, която ни дадохте, успяхме да разберем напълно вашата дейност. Изненадахме се и бяхме щастливи от това, че вашите възгледи са много подобни на нашите в Белгия. Видяхме, че наистина искате да промените ситуацията. Изненада ни това, че правителството не полага особено големи усилия да подпомага програми като вашата или зависимите като цяло. Ако трябва да сме честни, ситуацията с правителството малко ни разстрои. Положението е много различно в Белгия.

Информационната линия е много добра инициатива, също и новият сайт, който все още не е пуснат. Жалко е, че не много хора в България знаят за линията. Чатът на сайта ви също е много добра идея, защото е лесно достъпен за всички.

Беше ни полезно, но неприятно да чуем за правителството. Хубаво е, че изразявате вашата фрустрация и критики, защото са основателни. Надяваме се, че в бъдеще ще има промени в начина на мислене и действие, или някаква помощ за разрешаването на този проблем.

Терапевтичната програма също е много ефективна според нас. Използваните методи в нея са много полезни и бяхме много любопитни да разберем за тях. Семинарът, на който присъствахме, беше много интересен. Това е един добър начин да се помогне на хората да разберат и решат проблемите си. Забелязахме, че на някои клиенти не им беше комфортно присъствието ни. Според нас това е нормална реакция, защото не е лесно човек да говори за личния си живот пред непознати. Оценяваме високо факта, че ни дадоха възможност да сме част от събитието. По време на него ни попитахте някои въпроси относно нашето посещение и за филма. Беше приятно чувството, че ни приемате, но и ни изненадахте. Затова не успяхме да намерим отговор бързо и да бъдем изчерпателни.

Темата на семинара ни накара да се замислим за неща, за които не бяхме мислили преди това, а явно беше доста полезна и за клиентите. Беше хубаво да видим, че хора като А. (водещият на семинара) могат да вземат участие и след завършването на програмата. Беше свършил страхотна работа!

Още веднъж ви благодарим и ви пожелаваме успех!

Поздрави,
Теса и компания“

За нас също беше интересно и обогатяващо преживяване, за което им благодарим!
🙂

20150127_161124

Светлината извира отвътре…

В нас има сили, за които често дори не подозираме. Трябва да повярваме в себе си и да опитаме. Така сме поне една крачка по-близо да успеха!

1508187_850856464986009_3228417435804513473_n