За нас

Ако съдържанието на нашия блог и услугите, които предоставя Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, са полезни за Вас, Ви молим да ни подкрепите.

 

Ние сме хората, работещи като консултанти на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ) – www.drugsinfo-bg.org. НИЛНАХ е създадена през 2008 г. от Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“ (www.solidarnost-bg.org) по проект, финансиран до 2010 г. от Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Холандия.

Българската национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта е член на FESAT (Европейска фондация на информационните линии за наркотици), заедно с още около 50 информационни линии в Европа.

От 2008 г. до сега НИЛНАХ продължава да изпълнява своите дейности, които с годините стават все по-разнообразни:
•    Поддържане на уебсайт с обширна информация относно видовете вещества, зависимостите, местата за лечение, новини от сферата, насоки за учители, близки и родители.
•    Поддържане на телефонна линия за помощ (0888 991 866), чат, email (чрез сайта) и социални медии. Чрез тези канали за комуникация се осъществява връзката с хората, които търсят контакт с информационната линия.
•    Информиране и консултиране относно ефектите и рисковете от употребата на психоактивни вещества, методите за лечение на зависимости.
•    Насочване за лечение на зависимости към различни звена и специалисти на територията на цялата страна.
•    Осигуряване на насоки за близките на употребяващи.
•    Подбор и превод на различни изследвания в областта.
•    Извеждане на статистика относно типа обаждания (с кои вещества са свързани и какви проблеми са възникнали) с цел проследяване на тенденциите в областта и подобряване на изпълнението на дейностите на информационната линия.
•    Работа по международни проекти, които обогатяват знанията и опита ни, помагат ни да въвеждаме новото в българската Информационна линия и да бъдем в крак с европейските си колеги.

В нашата работа всеки ден се случват много събития и ние често пъти се вълнуваме от съдбите на хората, които ни се обаждат – какво преживяват в момента, какво ли се е случило с тях след това; размишляваме за възможности и трудности, стоящи пред нас и пред потърсилите ни за помощ; интересуваме се какво ли би могло да бъде, ако нещата стояха по различен начин или можехме да помогнем и другояче.

Създадохме този блог, тъй като искахме да имаме едно свободно пространство, в което да споделим своите мисли и вълнения, а всички читатели са добре дошли да се присъединят към нас с това, което биха искали да кажат и попитат.

Можете да коментирате с нас:
Марина – психолог, работещ на Информационната линия от 2011 г.
Росица – психолог, работещ на Информационната линия от 2010 г.
Гергана – психолог, работещ на НИЛНАХ от 2018 г.
Светлана – експерт, започнал работа на НИЛНАХ през 2008 г.

Намерете ни и в нашите социални медии:
•    Фейсбук: Drugsinfo-bg.org
•    Twitter: @Solidarnost2003
•    YouTube: Асоциация Солидарност

Отговорност:
Мненията, изразени от консултантите на НИЛНАХ, невинаги могат да съвпадат с официалната позиция на АРЗ „Солидарност“.

Авторски права:
Част от статиите в блога са преведени от консултантите на НИЛНАХ, като източниците на оригиналите са посочени в текста. При публикуване на тези преводни статии в други интернет медии това трябва да става с посочване на Drugsinfo Blog като източник на превода чрез линк към статията.

Всички останали статии са продукт на авторски труд на консултантите на НИЛНАХ и тяхното публикуване в други медии задължително трябва да става с посочването на Drugsinfo Blog като източник чрез линк към статията.

Вашият коментар