Комбиниране на наркотици

Ако съдържанието на нашия блог и услугите, които предоставя Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, са полезни за Вас, Ви молим да ни подкрепите.

 

При комбиниране на наркотици има много рискове, които не могат да бъдат известни предварително. Ефектите на различните вещества многократно се усилват взаимно, а често пъти липсва и достатъчно информация за резултатите от подобна едновременна употреба. Това я прави особено опасна.

Ето някои рискове при комбиниране на част от наркотиците – основно тези, които хората употребяват по време на партита, в клубовете и на фестивали.

Още за рисковете от употребата на различни видове наркотици можете да научите в нашия сайт.

Алкохол

комбиниране на наркотициАлкохол + канабис
Често води до главоболие и гадене. Може да те накара да чувстваш тревожност и дискомфорт.

Алкохол + екстази
Увеличава риска от главоболие и гадене. Подвежда те да мислиш, че си по-малко пиян или уморен. Екстази повишава телесната температура, което носи рискове за здравето. По-добре е да се пият безалкохолни напитки, за да се понижи телесната температура, а не бира. Алкохолът дехидратира.

Алкохол + амфетамини
Повишава риска от главоболие и гадене. Увеличава агресивността. Кара те да мислиш, че си по-малко пиян или уморен. Това може да доведе до употреба на повече алкохол. Може да надцениш възможностите си и да изложиш себе си и околните на риск, ако шофираш. Рискът от прегряване и дехидратация е по-висок. Отрицателното въздействие върху сърцето и кръвоносните съдове е много по-голямо, както и рискът от увреждане на черния дроб. Може да доведе до временна загуба на паметта и до отключване на психични проблеми.

Алкохол + кокаин
Увеличава риска от главоболие и гадене. Повишава агресивността. Подвежда те да мислиш, че си по-малко пиян или уморен. Това може да доведе до употреба на повече алкохол. Може да надцениш възможностите си, да подцениш рисковете и така да изложиш на риск себе си и другите, ако шофираш. Рискът от прегряване и дехидратация е по-висок. Отрицателното въздействие върху сърцето и кръвоносните съдове е много по-голямо, както и рискът от увреждане на черния дроб. Може да доведе до временна загуба на паметта и до отключване на психични проблеми.

Алкохол + GHB
GHB и алкохолът усилват взаимно седативния си ефект. Дишането се забавя. Малко количество GHB в комбинация с алкохол може да доведе до сериозни проблеми с дишането и може да е животозастрашаващо. Може да последва кома или дори смърт.

Алкохол + магически гъби
Тази комбинация увеличава риска от bad trip.

Канабис

комбиниране на наркотициКанабис + алкохол
Често води до главоболие и гадене. Може да те накара да чувстваш тревожност и дискомфорт.

Канабис + екстази
Употребяващите имат различни преживявания, които варират от добри до лоши. Екстази може да увеличи ефектите от канабиса и обратно. Тази комбинация ускорява сърдечния ритъм. Това може да е опасно за хора, които са предразположени към проблеми със сърцето и кръвоносните съдове.

Канабис + амфетамини
Повишава риска от психични проблеми като тревожност и безпокойство.

Канабис + кокаин
Увеличава риска от психични проблеми като тревожност и безпокойство.

Канабис + GHB
Канабисът и GHB имат седативен ефект. Специфичните ефекти и рискове все още не са известни и могат да бъдат неприятни и неочаквани.

Канабис + магически гъби
Комбинацията може да доведе до интензивен и неприятен трип (bad trip).

Екстази

комбиниране на наркотициЕкстази + алкохол
Увеличава риска от главоболие и гадене. Подвежда те да мислиш, че си по-малко пиян или уморен. Екстази повишава телесната температура, което носи рискове за здравето. По-добре е да се пият безалкохолни напитки, за да се понижи телесната температура, а не бира. Алкохолът дехидратира.

Екстази + канабис
Употребяващите имат различни преживявания, които варират от добри до лоши. Екстази може да увеличи ефектите от канабиса и обратно. Тази комбинация ускорява сърдечния ритъм. Това може да е опасно за хора, които са предразположени към проблеми със сърцето и кръвоносните съдове.

Екстази + амфетамини
И двете вещества са стимуланти. Сърцето се претоварва още повече. Повишава се вероятността от физическо изтощение, дехидратация, прегряване и мозъчни увреждания. На следващия ден махмурлукът е по-тежък и човек чувства празнота и изтощение през следващите няколко дни. Ефектите на амфетамините притъпяват усещането за променено съзнание, което дава екстази.

Екстази + кокаин
И двете вещества са стимуланти. Сърцето се претоварва още повече. Увеличава се шансът за физическо изтощение, дехидратация, прегряване и увреждане на мозъка. На следващия ден махмурлукът е по-тежък и човек чувства празнота и изтощение през следващите няколко дни. Ефектите на кокаина притъпяват усещането за променено съзнание, което дава екстази.

Екстази + GHB
Взаимодействието на тези вещества може да бъде опасно. Екстази има стимулиращ ефект, което те кара да усещаш по-слабо седативния ефект на GHB, което пък може да доведе до употреба на нова доза GHB прекалено скоро. По-високата доза GHB може внезапно да предизвика загуба на съзнание.

Екстази + магически гъби
Малко се знае за специфичните ефекти и рискове, затова те могат да бъдат неприятни и неочаквани. Със сигурност се увеличава вероятността от възникване на психични проблеми като тревожност и панически атаки.

Амфетамини

комбиниране на наркотициАмфетамини + алкохол
Повишава риска от главоболие и гадене. Увеличава агресивността. Кара те да мислиш, че си по-малко пиян или уморен. Това може да доведе до употреба на повече алкохол. Може да надцениш възможностите си и да изложиш себе си и околните на риск, ако шофираш. Рискът от прегряване и дехидратация е по-висок. Отрицателното въздействие върху сърцето и кръвоносните съдове е много по-голямо, както и рискът от увреждане на черния дроб. Може да доведе до временна загуба на паметта и до отключване на психични проблеми.

Амфетамини + канабис
Повишава риска от психични проблеми като тревожност и безпокойство.

Амфетамини + екстази
И двете вещества са стимуланти. Сърцето се претоварва още повече. Повишава се вероятността от физическо изтощение, дехидратация, прегряване и мозъчни увреждания. На следващия ден махмурлукът е по-тежък и човек чувства празнота и изтощение през следващите няколко дни. Ефектите на амфетамините притъпяват усещането за променено съзнание, което дава екстази.

Амфетамини + кокаин
И двете вещества са стимуланти и увеличават нивото на адреналина. Тази допълнителна стимулация води до по-бързо изтощение на тялото. Най-вероятно ще усещаш празнота и ще се чувстваш разбит след употребата на тази комбинация. Кръвното налягане се покачва и сърцето с кръвоносните съдове са свръх натоварени.

Амфетамини + GHB
И двете вещества са стимуланти и увеличават нивото на адреналина. Тази допълнителна стимулация води до по-бързо изтощение на тялото. Най-вероятно ще усещаш празнота и ще се чувстваш разбит след употребата на тази комбинация. Кръвното налягане се покачва и сърцето с кръвоносните съдове са свръх натоварени.

Амфетамини + магически гъби
Малко се знае за специфичните ефекти и рискове, затова те могат да бъдат неприятни и неочаквани. Със сигурност се увеличава вероятността от възникване на психични проблеми като тревожност и паника.

Кокаин

комбиниране на наркотициКокаин + алкохол
Увеличава риска от главоболие и гадене. Повишава агресивността. Подвежда те да мислиш, че си по-малко пиян или уморен. Това може да доведе до употреба на повече алкохол. Може да надцениш възможностите си, да подцениш рисковете и така да изложиш на риск себе си и другите, ако шофираш. Рискът от прегряване и дехидратация е по-висок. Отрицателното въздействие върху сърцето и кръвоносните съдове е много по-голямо, както и рискът от увреждане на черния дроб. Може да доведе до временна загуба на паметта и до отключване на психични проблеми.

Кокаин + канабис
Увеличава риска от психични проблеми като тревожност и безпокойство.

Кокаин + екстази
И двете вещества са стимуланти. Сърцето се претоварва още повече. Увеличава се шансът за физическо изтощение, дехидратация, прегряване и увреждане на мозъка. На следващия ден махмурлукът е по-тежък и човек чувства празнота и изтощение през следващите няколко дни. Ефектите на кокаина притъпяват усещането за променено съзнание, което дава екстази.

Кокаин + амфетамини
И двете вещества са стимуланти и увеличават нивото на адреналина. Тази допълнителна стимулация води до по-бързо изтощение на тялото. Най-вероятно ще усещаш празнота и ще се чувстваш разбит след употребата на тази комбинация. Кръвното налягане се покачва и сърцето с кръвоносните съдове са свръх натоварени.

Кокаин + GHB
Взаимодействието между двете може да е опасно. Кокаинът има стимулиращ ефект, който те кара да чувстваш по-слабо седативния ефект на GHB, което пък води до взимане на нова доза GHB прекалено скоро. По-високата доза GHB може внезапно да предизвика загуба на съзнание.

Кокаин + магически гъби
Малко се знае за специфичните ефекти и рискове, затова те могат да са неприятни и неочаквани. Със сигурност вероятността от възникване на психични проблеми като тревожност и панически атаки се повишава.

GHB

комбиниране на наркотициGHB + алкохол
GHB и алкохолът усилват взаимно седативния си ефект. Дишането се забавя. Малко количество GHB в комбинация с алкохол може да доведе до сериозни проблеми с дишането и може да е животозастрашаващо. Може да последва кома или дори смърт.

GHB + канабис
Канабисът и GHB имат седативен ефект. Специфичните ефекти и рискове все още не са известни и могат да бъдат неприятни и неочаквани.

GHB + екстази
Взаимодействието на тези вещества може да бъде опасно. Екстази има стимулиращ ефект, което те кара да усещаш по-слабо седативния ефект на GHB, което пък може да доведе до употреба на нова доза GHB прекалено скоро. По-високата доза GHB може внезапно да предизвика загуба на съзнание.

GHB + амфетамини
Взаимодействието на тези вещества може да е опасно. Амфетамините имат стимулиращ ефект, който те кара да усещаш по-слабо седативния ефект на GHB. Това може да доведе до употреба на още една доза GHB прекалено скоро. По-високата доза GHB може внезапно да предизвика загуба на съзнание.

GHB + кокаин
Взаимодействието между двете може да е опасно. Кокаинът има стимулиращ ефект, който те кара да чувстваш по-слабо седативния ефект на GHB, което пък води до взимане на нова доза GHB прекалено скоро. По-високата доза GHB може внезапно да предизвика загуба на съзнание.

GHB + магически гъби
Малко се знае за специфичните ефекти и рискове, затова те могат да са неприятни и неочаквани.

Още за опасностите от комбинирането на лекарства, наркотици и алкохол можете да прочетете тук и тук.