Зависим ли сте от своя мобилен телефон?

Фобията е силен, ирационален страх от нещо, което може да причини малка или често никаква вреда. Фобията може да придизвика силно безпокойство, паника и дори припадък.

Възможно е да сте чували за арахнофобия (страх от паяци) и клаустрофобия (страх от тесни пространства) , но чували ли сте за номофобия? Всички ние изпитваме безпококойство от евентуална загуба на мобилния телефон или да го забравим вкъщи, на път за работа, но дали това безпокойство стига до такива граници, че да се нарече фобия?

Понятието „номофобия” е абревиатура на “no-mobile-phone-phobia” или също така нареченото „пристрастяване към мобилния телефон”.

Симптомите включват :

  • Усещане за силно безпокойствие или паника при мисълта за загуба на мобилния телефон;
  • Обсесивно проверяване за пропуснати повиквания, съобщения, мейли и др.;
  •  Използването на мобилен телефон на неподходящи места, като банята, църквата и др.;
  • Избягване на възможностите за контакти „лице в лице”.

Скорошно пручване е открило, че 2/3 от жителите на Великобритания страдат но номофобия. Този процент е значителен, при млади хора от 18 до 24г – 77%. Употребата на мобилни телефони непрестанно се увеличава, особено сред младите хора. В САЩ 75% от тийнеджърите изпращат по 60 до 100 текстови съобщения на ден.

Изследователите обсъждат, до колко номофобията е истинско пристрастяване? Пристрастяването към наркотиците се основава на количеството допамин, което нахлува в мозъка. То от своя страна придизвиква силна еуфория и желание да се повтори преживяването. Въпросът на изследователите е – дали нетърпението и очакването да получим съобщение, обаждане, имейл, да обновим статуса си или да получим коментар под снимка, също не повишават нивото на допамин? До този момент обаче, все още няма изследвания по тази тема.

 А вие какво смятате? Номофобията реална ли е?

 по

Източник : http://teens.drugabuse.gov/blog/post/are-you-addicted-your-cell-phone